Płyty i pasty na modele i narzędzia

 

Odlewane bloki i kształtki, usługi


Obok szerokiej gamy standardowych płyt oferujemy Państwu następujące usługi specjalne:

Obomodulan- odlewanie bloków i kształtek / odlewanie form

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wprowadziliśmy do swojej oferty możliwość zakupu materiałów dotychczas oferowanych tylko jako standardowe płyty w niestandardowych blokach oraz odlewach o zadanych wcześniej kształtach i wymiarach. Celem wprowadzenia do oferty produktów obomodulan- w dowolnych kształtach i wymiarach było umożliwienie naszym klientom optymalizacji kosztów poprzez redukcję czasu potrzebnego do obróbki oraz zużycia surowców. Obecnie oferujemy tę usługę (w szerokim zakresie wymiarów) dla obomodulan- 700, 1000, 1200, 1400, 1550 i 1600. Odlewy są wykonywane wg przesłanego projektu, rysunku lub do dostarczonej formy. Po odlaniu odlewy zostają odpowiednio dotwardzone w piecach i ustabilizowane. Producent dysponuje piecami, w których można sezonować odlewy o wymiarach do 5 x 3 m.

Zalety i właściwości:

 • produkcja przy użyciu identycznych kompozycji jak do produkcji standardowych płyt,

 • poprawa efektywności ekonomicznej poprzez zmniejszenie zużycia materiału,

 • brak linii klejenia,

 • możliwość odlania detali o określonym kształcie z niewielkim naddatkiem na obróbkę wykańczającą,

 • skrócenie czasu obróbki dzięki zoptymalizowaniu wymiarów frezowanego kształtu.

Poziome cięcie płyt

Przecinamy standardowe płyty na zadane grubości, oferujemy cięcie płyt na różne grubości od 5mm w górę. Po przecięciu płyty poddawane są obróbce cieplnej w celu zmniejszenia wewnętrznych naprężeń.

Twoje korzyści:

 • zoptymalizowany wymiar,

 • łatwiejsza obsługa,

 • skrócenie czasu frezowania,

 • mniejsze straty materiałowe.

Klejenie bloków i kształtek

Oferujemy klejenie wszystkich naszych standardowych płyt modelarskich i narzędziowych obomodulan- w większe bloki lub kształtki wg przesłanego projektu lub rysunku. Proces klejenia przeprowadzany jest w specjalnej do tego celu skonstruowanej prasie. W zależności od użytych płyt możemy zaoferować klejenie na prasie w maksymalnych wymiarach do 6000x1700x800 mm. Dla płyt obomodulan- 210 i 302 jesteśmy w stanie zaoferować bloki o wymiarze do 2000x1000x2000 mm.

Do klejenia płyt używane są odpowiednie do każdej płyty kleje na bazie żywic epoksydowych. Możemy również użyć klejów na innej bazie chemicznej, według aktualnych potrzeb.

Procedura ta ma następujące ważne zalety:

 • najwyższy poziom stabilności podczas obróbki,

 • minimalne i jednolite linie kleju,

 • oszczędność czasu i kosztów produkcji oraz przetwórstwa,

 • zwiększona efektywność wykorzystania materiału.

Usługa obróbki specjalnej

Na zamówienie oferujemy również przycinanie standardowych płyt na określony wymiar lub wycinanie kształtek według projektu, rysunku lub szkicu.


Oprócz maszyn CNC producent dysponuje także innym parkiem maszynowym do obróbki specjalnych kształtów. Prosimy o kontakt, z przyjemnością przygotujemy dla Państwa ofertę.