Żelkoty i żywice do laminowania

 

Epoksydowe żywice do laminowania


Żywice do laminowania RenLam oraz Araldite umożliwiają produkcję lekkich, sztywnych oraz bardzo dużej wytrzymałości form, narzędzi i detali z żelkotem jak również bez niego.

Mogą być one wykorzystywane do produkcji lekkich modeli, form czy narzędzi metodą laminowania z użyciem żywic i tkanin np. szklanych, węglowych, aramidowych lub bazaltowych. Przy produkcji zazwyczaj wykorzystuje się techniki laminowania ręcznego, worka próżniowego lub infuzji. Żywice do laminowania RenLam są także wykorzystywane do wykonywania wytrzymałych mieszanek żywicznych z użyciem lekkich lub ciężkich wypełniaczy.


Żywice epoksydowe do laminowania i napełniania

Produkt

Utwardzacz

Proporcja mieszania

Kolor

Czas życia

Gęstość

Lepkość mieszanki

Temperatura ugięcia*

Główne własności / zastosowanie

Norma

ISO1183


ISO 75


Jednostka


wagowo


min, 25oC

g/cm3

mP, 25oC

oC


RenLam

M-1

Ren HY 956

Ren HY 5162

100 : 20

100 : 40

jasnożółty

jasnożółty

30

30

1.1

1.1

1200

500 - 600

50

50

transparentna, utwardzalna w temp. pokojowej, dobra impregnacja włókien / laminaty oraz wypełnienia z użyciem różnych wypełniaczy


RenLam

CY 219

Ren HY 956

Ren HY 5162

Ren HY 5161

Ren HY 5160

100 : 25

100 : 50

100 : 50

100 : 50

bezbarwny

jasnożółty

jasnożółty

jasnożółty

20 - 30

20

40

80

1.1

1.1

1.1

1.1

1400 - 1600

1000 - 1100

1000 - 1100

900 - 1000

40 - 50

55 - 60

50 - 55

45 - 50

transparentna, utwardzalna w temp. pok., wybór różnej reaktywności utwardzaczy /

laminaty oraz wypełnienia z użyciem różnych wypełniaczy


RenLam

LY 90

Ren HY 956

100 : 16

biały

30

1.3

4500

60

duża wytrzymałość mechaniczna, dobra impregnacja włókien / laminaty i konstrukcje wsporcze, wypełnienie z różnymi wypełniaczami


RenLam

LY 5138

Ren HY 5138

100 : 23

jasnożółty

60 - 90

1.1

500 - 600

80

niska lepkość, odp. na podwyższone temp., dobre utwardzanie w RT / laminaty i konstrukcje wsporcze, wypełnienie z różnymi wypełniaczami


RenLam

LY 113

Ren HY 5158

Ren HY 97-1

Ren HY 98

100 : 19

100 : 30

100 : 30

jasnożółty

jasnożółty

jasnożółty

45

80

190

1.0

1.1

1.1

600

390

390

120

120

120

wytrzymałość na podwyższone temperatury, wspaniałe zwilżanie/ niskolepki system o dobrych własnościach termicznych, wstępne utwardzanie i rozformowanie w RT (25-3oC)


RenLam

LY 120

Ren HY 99

100 : 23

transparent

3.5 - 4 h

1.1

300 - 350

80 (40oC)

150

niskolepki system infuzyjny o dużej wytrzym. na temperaturę, wstępne utwardzanie i rozformowanie w niskiej temperaturze (40oC)


RenLam

LY 5210

Ren HY 5158

Ren HY 5213

Ren HY 5212

Ren HY 5211

Ren HY 5210

100 : 25

100 : 32

100 : 40

100 : 40

100 : 40

żółty

bursztyn

bursztyn

bursztyn

bursztyn

150

120

12 h

24 h

48 h

1.1

1.1

1.1

1.2

1.1

3000

1800

2000

2400

1300

160 - 170

170

220

190

210

długi czas życia / formy do pre-pregów oraz inne wysokotemperaturowe zastosowania narzędziowe, wstępne utwardzanie i rozformowanie w niskiej temperaturze (50 oC)


Araldite

LY 8615

Aradur 8615

XB 5173

100 : 50

100 : 38

jasnożółty

jasnożółty

14 - 16.5 h

5 - 6.5 h

1.13

1.14

550

350

210 - 220

210 - 220

długi czas życia, niskolepki / infuzyjny system wysokotemperaturowy na formy, wstępne utwardzanie i rozformowanie w 50 oC*Ostateczna odporność na temperaturę