Silikony formierskie

 

Silikony addycyjne


Addycyjne silikony formierskie sieciujące w obecności katalizatorów platynowych charakteryzują się różnorodnymi własnościami fizycznymi. Utwardzają się w temperaturze pokojowej, proces ten można łatwo przyspieszyć podwyższając temperaturę. Są to silikony o minimalnym skurczu, o dużej wytrzymałości na rozciąganie i rozerwanie co powoduje wydłużenie żywotności form oraz ich pełną stabilność wymiarową.


Główne zastosowania

  • Formy do ceramiki
  • Formy do żywic - poliestrowych, poliuretanowych, epoksydowych i akrylowych
  • Tampony drukarskie
  • Transparentne formy do szybkiego prototypowania
  • Formy o większej twardości do pianek PU oraz dużych odlewów
  • Formy do betonu - odporne na alkalia
  • Formy do żywności, spełniające wymagania FDA do kontaktu z żywnością CFR177.2600


Addytywne silikony formierskie

Produkt

Proporcja mieszania

Kolor

Czas życia / czas do rozformow.

Lepkość

Twardość

Wytrzyma-

łość na rozciąganie

Wydłuże-

nie do zerwania

Wytrzy-

małość na rozdzie-

ranie

Skurcz liniowy

Norma
Brookfield

ASTM D 2240-95

BS903 Part A2

BS903 Part A2

BS903 Part A3


Jednostka

cz. wagowe


w 25oC

mPas

Shore A

MPa

%

kN/m

%

VBS 26 A

VBS 26 B


100

100

transparentny niebieski

7 min / 1 h

18 000

26

5.00

590

20

0.06

MM 228 A

MM 228 B


100

10

transparentny

55 min / 5 h

13 000

28

5.06

746

31

0.06

ESP 556-2 A

ESP 556-2 A


100

10

transparentny

35 min / 24 h

32 000

28

5.00

600

22

0.08

MM AD 25 A

MM AD 25 B


100

100

biały

60 min / 4 h

9 000

29

5.20

400

22

0.09

MM 230 A

MM 230 Red B


100

10

czerwony

75 min / 7 h

20 000

30

4.0

650

25

0.08

MM 730FG A

MM 730FG B


100

10

biały

60 min / 4 h

15 000

30

4.4

600

27

0.08

MM 740FG A

MM 740FG B


100

10

biały

60 min / 4 h

15 000

30

4.7

400

11.50

0.10

MM 240TV A

MM 240TV B


100

10

transparentny

60 min / 12 h

45 000

40

5.4

330

22

0.08

MM 242 A

MM 242 Red B


100

10

czerwony

60 min / 6 h

11 000

40

5.43

562

11.50

0.09

QM 260 A

QM 260 B


100

10

niebieski

lub beżowy

60 min / 10 h

70 000

60

5.17

190

14.80

0.09

QM 270 A

QM 270 B


100

10

beżowy

40 min / 10 h

50 000

70

6.90

100

12.20

0.09