Żywice do odlewania - epoksydy i poliuretany

 

Szybkoutwardzalne poliuretany do odlewania


Szybkoutwardzalne żywice do odlewania RenCast FC (Fast Casting) przeznaczone są do bardzo szybkiego i łatwego wytwarzania modeli, form, narzędzi oraz prototypów i detali produkcyjnych.

Wszystkie żywice poliuretanowe RenCast FC są bardzo płynne, co pozwala na łatwe odgazowanie. Dzięki krótkim czasom życia i odformowania można szybko za ich pomocą odlać wiele detali dysponując małą ilością form.

Wyróżnia się wśród nich żywice wypełnione fabrycznie jak i żywice bez wypełniaczy, do których można samodzielnie dodać wypełniacze modyfikując końcowe własności odlewów. Szybkoutwardzalne poliuretany RenCast FC wykorzystuje się do odlewania w technice odlewania pełnego lub podlewania na rdzeniu podwymiarowym.

Szybkoutwardzalne żywice poliuretanowe

Produkt

Proporcja mieszania

Kolor

Czas życia / czas do rozform.

Gęstość

Twardość

Lepkość

Zalecana grubość warstwy

Temperatura ugięcia*

Główne własności / zastosowanie

Norma
ISO1183

ISO 868ISO 75


Jednostka

wagowo


min, 25oC

g/cm3

Shore D

mPas

mm

oC


RenCast

FC 50 Poliol

FC 50 Isocyanian

100

20

biały

4 - 5 /

30 - 45

1.6

85 - 90

1800

30

95

system fabrycznie wypełniony, obrabialny, polerowalny / formy, uchwyty, modele robocze, odwzorowania i prototypy.


RenCast

FC 51 Poliol

FC 51 Isocyanian

100

100

szary

4 - 5 /

20 - 40

1.6

80

2000

30

80

system fabrycznie wypełniony, obrabialny, polerowalny / formy, negatywy, uchwyty, modele robocze, prototypy.


RenCast

FC 52 Poliol

FC 52 Isocyanian

100

100

biały

6 - 8 /

60 - 90

1.0

70 - 75

70

30

80

system niskolepki, dobre odgazowanie /

modele, odwzorowania, prototypy, części i detale produkcyjne


RenCast

FC 52 Poliol

FC 52 Isocyanian

Wypełniacz DT 082

100

100

300

beżowy

10 /

180

1.6

80 - 85

600

80

85

samodzielne dodanie wypełniacza, obrabialny, polerowalny / formy, uchwyty, modele robocze, odwzorowania i prototypy


RenCast

FC 52 Poliol

FC 52 Isocyanian

Wypełniacz DT 081

100

100

100

szary

8 /

120

0.8

75 - 80

500

80

85

samodzielne dodanie wypełniacza, lekki, obrabialny / formy, uchwyty, wzorce, odwzorowania, części i prototypy


RenCast

FC 52 Poliol

FC 52 Isocyanian

Wypełniacz DT 090

100

100

300

szary

8 /

120

1.8

85 - 90

600

80

85

samodzielne dodanie pyłu aluminiowego, obrabialny, polerowalny / formy, modele, uchwyty, wzorce, części i prototypy


RenCast

FC 53 Poliol

FC 53 Isocyanian

100

100

biały

3 - 4 /

30 - 40

1.0

70 - 75

75

10

85

system niskolepki, dobre odgazowanie /

modele, odwzorowania, prototypy, części i detale produkcyjne


RenCast

FC 53 Poliol

FC 53 Isocyanian

Wypełniacz DT 082

100

100

300

beżowy

5 - 6 /

60 - 90

1.6

80 - 85

600

60

90

samodzielne dodanie wypełniacza, obrabialny, polerowalny / formy, uchwyty, modele robocze, odwzorowania i prototypy


136RenCast

FC 53 Poliol

FC 53 Isocyanian

Wypełniacz DT 081

100

100

100

szary

4 - 5 /

60

0.8

75 - 80

500

60

85

samodzielne dodanie wypełniacza, lekki, obrabialny / formy, uchwyty, wzorce, odwzorowania, części i prototypy


RenCast

FC 53 Poliol

FC 53 Isocyanian

Wypełniacz DT 090

100

100

300

szary

5 - 6 /

60 - 90

1.7

85 - 90

600

60

85

samodzielne dodanie pyłu aluminiowego, obrabialny, polerowalny / formy, modele, uchwyty, wzorce, części i prototypy


RenCast

FC 54 Poliol

FC 54 Isocyanian

100

100

niebieski

8 /

2 - 4 h

1.7

85 - 90

3400

100

95

system o średnim czasie utwardzania, do szybkiego odlewania dużych części /

formy, negatywy, uchwyty, wzorce, modele robocze, odwzorowania


RenCast

FC 55 Poliol

FC 55 Isocyanian

100

100

beżowy

2 - 3 /

20 - 30

1.0

70 - 75

50

10

85

system bardzo małej lepkości /

odlewanie cienkościennych elementów, prototypów, części i detali*Ostateczna odporność na temperaturę