Woski kalibrowane

 

Woski kalibrowane


Opracowane i produkowane przez amerykańską firmę Freeman dystansowe arkusze woskowe Freeman Sheet Wax 266 używane są głównie do symulacji grubości metalowych lub kompozytowych części podczas wykonywania matryc i stempli do tłoczenia blach, form do RTM (Resin Transfer Molds) lub dowolnych dwóch części formy, gdzie wymagana jest duża dokładność grubości produkowanej części.

Sheet Wax 266 oferowane są w szerokim zakresie grubości, gwarantując przy okazji niespotykaną dokładność grubości do 0,025mm. Gwarantują one także odporność na wysoką temperaturę do 140°C co pozwala używać je w aplikacjach gdzie występują wysokie piki temperaturowe lub konieczność wygrzewania w wysokich temperaturach. Dla komfortu i szybkości ich użytkowania jedna ze stron arkuszy ma własności samoprzylepne oraz jest dodatkowo zabezpieczona łatwo zdejmowalnym papierem woskowanym.

Obok elastyczności ich dodatkową naturalną cechą przy układaniu w temperaturze pokojowej jest duża łatwość kształtowania i profilowania bez tendencji do sprężystego powracania do wcześniejszego kształtu (brak pamięci kształtu) co eliminuje konieczność ich ogrzewania lub hartowania.

Kalibrowane arkusze woskowe Freeman Sheet Wax 266

Produkt

Grubość (mm)

Arkuszy w kartonie

m2 w kartonie

Sheet Wax 266

0,20

10

1,86

0,25

10

1,86

0,30

10

1,86

0,40

10

1,86

0,50

10

1,86

0,60

10

1,86

0,70

10

1,86

0,75

8

1,49

0,80

8

1,49

0,90

8

1,49

1,00

8

1,49

1,20

8

1,49

1,25

8

1,49

1,50

8

1,49

1,60

8

1,49

1,75

8

1,49

1,80

8

1,49

2,00

8

1,49

2,40

6

1,12

2,50

6

1,12

2,80

4

0,74

3,00

4

0,74

4,00

4

0,74

5,00

3

0,56


Aplikacja arkuszy woskowych Freeman Sheet Wax 266

1. Usuwanie papieru ochronnego z samoprzylepnego arkuszu woskowego.

2. Pozycjonowanie na modelu lub narzędziu. Łączenie doczołowe lub techniką na nakładkę i cięcie.


3. Wałkowanie dla usunięcia pęcherzy powietrza.
4. Dokładne dopasowanie kolejnych elementów.

5. Kształtowanie narożników przy użyciu kulistego narzędzia.

6. Wypełnianie za pomocą wosku szczelin na połączeniach.