Wypełniacze

 

Wypełniacze


W aplikacjach narzędziowych do płynnych żywic stosuje się często różnego rodzaju wypełniacze aby zmienić ich własności przetwórcze (lepkość, gęstość), końcowe właściwości mechaniczne i przydatność finalnych narzędzi lub części do konkretnego zastosowania. Często także dodaje się wypełniacze do żywic aby zmniejszyć skurcze i obniżyć cenę narzędzia.


Wśród szerokiej oferty wypełniaczy znajda Państwo:

Wypełniacz DT 081 - sypkie lekkie mikrokulki ceramiczne stosowane w celu zmniejszenia gęstości i skurczu. Dodane nawet w dużej ilości nie zmniejszają płynności żywic.

Kolor: szary.

Gęstość nasypowa: 0,35 - 0,4 g/cm3.

Może być stosowany z systemami epoksydowymi, poliuretanowymi i poliestrowymi.


Wypełniacz DT 082 - jest to specjalny gatunek wodorotlenku glinu. Szczególny kształt cząstek oraz odpowiednie proporcje poszczególnych wielkości ziaren umożliwiają dodanie większej ilości tego wypełniacza z mniejszym wzrostem lepkości niż ma to miejsce przy stosowaniu zwyczajnych wodorotlenków glinu.

Używa się go w celu zmniejszenia palności żywic, zwiększenia wytrzymałości mechanicznej, zmniejszenia skurczów lub zmniejszenia rozszerzalności cieplnej.

Kolor: biały.

Gęstość nasypowa: 1,6 g/cm3.

Może być stosowany z systemami epoksydowymi, poliuretanowymi i poliestrowymi.


Wypełniacz DT 090-20/100/800/3000 - pył i granulaty aluminiowe (odpowiednio 20 qm, 100 qm, 800 qm i 3000 qm). Wypełniacz aluminiowy dodaje się do żywic zazwyczaj w celu zmiany wyglądu odlewu lub ich cech użytkowych. Bardzo drobny proszek aluminiowy zazwyczaj dodaje się do żywic w mniejszych ilościach (do 10%) aby uzyskać zmianę wyglądu odlewu lub zwiększyć obrabialność lub odporność na ścieranie. Grubsze ziarnistości są stosowane w celu zwiększenia przewodności cieplnej, zmniejszenia reakcji egzotermicznej, zwiększenia grubości odlewu i zmniejszenia skurczu. Wielkość zastosowanego wypełniacza zależy od wielkości narzędzia i innych szczególnych wymagań.

Kolor: aluminium.

Gęstość nasypowa: 2,6 g/cm3.

Może być stosowany z systemami epoksydowymi, poliuretanowymi i poliestrowymi.


Wypełniacz XV278 - granulat mineralny, dodawany w dużych ilościach do żywic w celu zmniejszenia kosztów (tanie wypełnienia ubijane), zmniejszenia skurczu, zwiększenie lepkości i / lub poprawienia właściwości fizycznych. W odróżnieniu od piasku kwarcowego jest dobrze obrabialny.

Kolor: biały.

Gęstość nasypowa: 1,6 g/cm3.

Może być stosowany z systemami epoksydowymi, poliuretanowymi i poliestrowymi.


Środek tiksotropujący DT 5039 - jest stosowany do zwiększania lepkości żywic narzędziowych. Szczególnie przydatny w zagęszczaniu epoksydów. Dodaje się go w ilości zależnej od pożądanej konsystencji. Podczas mieszania bardzo łatwo się homogenizuje.

Kolor: nieprzezroczysty jasny.

Gęstość nasypowa: 0,1- 0,15 g/cm3.

Zalecany do epoksydów. Nie może być stosowany z systemami poliuretanowymi oraz czasami także z nienasyconymi poliestrowymi.


W ofercie także różne granulacje mączek i piasków kwarcowych, dolomitów oraz innych wypełniaczy.